01/04/20

A CABEZA NON PARA

RETO 1

Cal destes reloxos marca a hora exacta, sabendo que un deles vai 5 minutos adiantado, o outro leva 5 de retraso e o outro vai adiantado 15 minutos?


RETO 2
Elimina tres dados, un de cada columna e da mesma cor, para conseguir que o resultado da suma dos puntos dos dados que quedan en cada columna sexa igual. De que cor son os dados que debes eliminar?31/03/20

ACTIVA A MENTE. Exercicios

RETO 1

Accede ao laberinto pola entrada marcada pola flecha e atopa o camiño de saída sumando os puntos dos círculos polos que pasas.
Podes chegar a saída sen retroceder e sumando 23 puntos?RETO 2

Fíxate nos dous conxuntos de fichas e, a simple vista sen sumalos, di cal dos dous ten mais puntos. Comproba se acertaches.

30/03/20

LÓXICA MATEMÁTICA... Activamos a mente

RETO 1

Ordenamos os números que aparecen a continuación de forma que os que coloquemos na última fila sexa igual á suma dos que teñen por riba.RETO 2

Seguindo a clave da esquerda, resolve o reto 
(cando unha bóla ten dúas operacións, podes elexir unha ou a outra)


28/03/20

ACTIVANDO A MENTE

RETO 1

Temos que descubrir a orde en que están colocadas estas lanzas, comezando pola de máis arriba e acabando pola que está debaixo de todas as demais.


RETO 2

Emparella os seuintes números de maneira que cada parella sume 23. Haberá un número que quedará desaparellado. Sabes cal é?27/03/20

A CABEZA NON PARA

RETO 1

Coloca nos triángulos os números do 1 ao 9, sen repetir ningún, de maneira que a suma das líneas den o resultado do exterior.
Axuda: os triángulos cun círculo branco conteñen números paresRETO 2

Sabendo que cada cor é un número, fai a seguinte suma


26/03/20

ACTIVAMOS A MENTE

RETO 1

Move 3 mistos para conseguir formar 3 cadrados
RETO 2

Cántos minutos teremos que sumarlle ao reloxo da esquerda para que dea como resultado o reloxo da dereita?