22/10/13

XOGO DE IMAXINACIÓN


¿Eres capaz de imaginar la siguiente situación?


verdad que no.

Pero se agora cambiamos "castelán" por "galego", "Madrid" por "Ourense". Cambiamos "Cervantes" por "Castelao" e "Toledo" por "Compostela"... a cousa xa vai collendo máis sentido. 
Case xa non a temos que imaxinar, senón que a situación transformase en algo moi real, cotiá.

Basado nun relato de Sechu Sende, do seu libro "Made in Galiza"