12/01/14

DOBRAXE ORTOGRÁFICO

Empezamos o repaso as normas gramaticais e ortográficas. Para iso imonos axudar de fotogramas de películas.
Neste vídeo, Jacobo, Lucía, Uxía e Paula fálannos dos hiatos e ditongos axudándose dunha secuencia de "Tempos Modernos" do gran Charles Chaplin