10/02/14

TITORIAIS 2.0

PAINT

Alex e Raúl explícannos cada unha das ferramentas que paint ten na súa barra esquerda.
Esperamos que vos sexan de utilidade