26/05/14

GREQUEANDO A PLATERO

CAPÍTULO XXII: RETORNO

Viñamo-los dous, carregados, dos montes: Platero de "almoraduj"; eu de lirios amarelos.
Caía o serán de Abril. Todo o que no poente tiña sido cristal de ouro era logo cristal de prata...