23/05/14

MITOLOXÍA CASTREXA

É de todos coñecido que a Prehistoria no Noroeste durou moitos máis anos que no resto da Península Ibérica, máis que nada, porque a escritura non chegou ata que os romanos convertiron as terras do Fisterra Atlántico na próspera e rica Gallaecia.

A Prehistoria galega divídese en catro grandes étapas: Paleolítico, Neolítico, Étapa do Bronce e Período Castrexo.

É durante esta última étapa, cando os poboadores dos castros, a carón do lume, cantan e contan as historias, fazañas e aventuras dos DEUSES e SERES FANTÁSTICOS dos que a continuación falamos.View on Flowboard - Presentation software for iPad