03/06/14

GREQUEANDO A PLATERO

CAPÍTULO XXV: A PRIMAVERA

No meu dormiñar mañanceiro, enfastíame unha endiañada gritaría de picariños. Por fin, sen poder dormir máis, bótome, desesperado, do leito. É daquela cando me decato, ó mira-lo campo pola fiestra aberta, de que o barullo, ven dos paxaros...