19/02/16

ESCULTURAS POLIÉDRICAS

TETRAEDRO, HEXAEDRO, OCTAEDRO, DODECAEDRO ou ICOSAEDRO, nomes difíciles de pronunciar, pero boas pedras para as nosas ESCULTURAS POLIÉDRICAS

...