15/05/20

ACTIVANDO A MENTE

RETO 1

Cal destas figuras contén mais triángulos?
Os triángulos poden ser de diferentes medidas e superpoñerse.


RETO 2
Percorre o recorrido sen pasar dúas veces polo mesmo sitio e sen retroceder, e suma 35 puntos.