Recuncho 2.0

Aquí gardaremos todas as apps, páxinas e ferramentas 2.0 que imos utilizando ao longo do curso, así como titoriais do seu funcionamento

EDMODO.... titorial de Antonio Garrido 

GOOGLE MAPS... titorial de Anna Sorolla

GLOGSTER... titorial de Marisa de Dios

PIXTON... titorial de Bloggeando

AUDACITY...titorial de educacontic.es

GOOGLE DRIVE...titorial de Raul Diego

ISSUU ... titorial de Paula e Lucía

STORYBIRD... titorial de Fernando e Berto